Cuộc thi truyền thông về tiết kiệm điện trong nhóm Đồng nghiệp EVN năm 2022

Cuộc thi dành cho toàn thể CBCNV EVN là thành viên của nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN nhằm tìm kiếm những tác phẩm video clip, infographic, tranh vẽ minh họa tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; phản ánh về các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hành tiết kiệm điện. Đây cũng là hoạt động khuyến khích tăng cường tương tác trong nhóm, tăng cường sự trao đổi và lan tỏa giữa các CBCNV EVN về tuyên truyền, thực hành tiết kiệm điện, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.

Thể loại dự thi là video clip; infographic, tranh vẽ minh họa

Theo đó, đề tài dự thi bao gồm:

- Tuyên truyền, chỉ dẫn người dân, doanh nghiệp, tổ chức…, thực hành tiết kiệm điện trong mọi lĩnh vực cuộc sống thường ngày.

- Những khoảnh khắc đẹp, thú vị liên quan đến tiết kiệm điện trong cuộc sống thường ngày; vai trò, ý nghĩa của việc tiết kiệm điện đối với mỗi cá nhân, gia đình, tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và với đất nước nói chung.

- Phản ánh những nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành tiết kiệm điện.

- Biểu dương những gương điển hình trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, thực hành tiết kiệm điện.

* Thể loại dự thi: video clip, infographic, tranh vẽ minh họa (vẽ tay hoặc vẽ trên máy tính).

* Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 10/8/2022 đến 17h00 ngày 10/9/2022. Các bài thi sẽ được chốt số lượng tương tác vào lúc 14h00 ngày 15/9/2022.

Thời gian chấm giải và công bố kết quả cuộc thi: Tháng 9 - tháng 10 năm 2022.

Chi tiết Thể lệ cuộc thi và giải thưởng xem file đính kèm

 

 

 

Thelecuocthitkd.pdf


  • 09/08/2022 02:03
  • PV
  • 1508