Cụm thuỷ điện Đa Nhim - Sông Pha đạt mốc sản lượng 50 tỷ kWh

Cụm thuỷ điện Đa Nhim - Sông Pha (do Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi quản lý) đạt mốc sản lượng 50 tỷ kWh vào lúc 15h30 ngày 25/3/2023.

Cụ thể, Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim vận hành từ năm 1964, lũy kế tới ngày 25/3/2023 đạt sản lượng 47,51 tỷ kWh; Nhà máy Thuỷ điện Sông Pha lũy kế từ năm 1995 đạt sản lượng 1,24 tỷ kWh và Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng (từ năm 2019) đạt sản lượng 1,25 tỷ kWh.

Tại thời điểm cụm thuỷ điện Đa Nhim - Sông Pha đạt sản lượng 50 tỷ kWh, toàn Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã sản xuất được 85,072 tỷ kWh điện góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội đất nước; đồng thời cấp nước phục vụ dân sinh và canh tác nông nghiệp cho hạ du các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Một góc Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Ảnh: Nguyễn Ngọc Tuấn.

Nhà máy Thủy điện Đa Nhim có công suất lắp đặt 160MW, gồm 4 tổ máy trục ngang. Với độ cao cột áp 800m, Nhà máy Thủy điện Đa Nhim có suất tiêu hao nước rất thấp, vào khoảng 0,55m3/kWh. Được khởi công ngày 01/4/1961, đến ngày 15/01/1964 Nhà máy Thủy điện Đa Nhim chính thức vận hành phát điện tổ máy số 1 và số 2, hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 1964. Hàng năm, Thủy điện Đa Nhim cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 1 tỷ kWh. Bên cạnh nhiệm vụ phát điện, công trình còn cung cấp nước sinh hoạt và phục vụ thâm canh nông nghiệp cho đồng bằng tỉnh Ninh Thuận với diện tích khoảng 16.000 ha.

Vào năm 1992, tình hình thiếu điện của miền Nam ngày càng căng thẳng, Bộ Năng lượng và Nhà nước đồng ý để Công ty Điện lực 2 xây dựng Nhà máy Thủy điện Sông Pha, bậc thang dưới của Thủy điện Đa Nhim, với công suất 7,5MW (5x1,5MW) nhằm tận dụng tối đa nguồn nước qua chạy máy của Thủy điện Đa Nhim. Năm 1994, tổ máy H1 Sông Pha được đưa vào vận hành và đến cuối năm 1996 hoàn thành toàn bộ công trình. Hằng năm, Nhà máy Thuỷ điện Sông Pha cung cấp bình quân khoảng 40 triệu kWh điện vào lưới điện quốc gia. Sự ra đời của Nhà máy Thuỷ điện Sông Pha đã hình thành nên cụm thuỷ điện Đa Nhim - Sông Pha với tổng công suất 167,5MW.

Nhằm tận dụng tối đa tiềm năng thuỷ điện hồ Đơn Dương, ngày 12/12/2015, dự án mở rộng Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim được khởi công xây dựng với công suất 80MW. Dự án hoàn thành toàn bộ vào năm 2021, nâng tổng công suất của cụm thuỷ điện Đa Nhim - Sông Pha lên 247,5MW, cung cấp cho lưới đện quốc gia điện lượng bình quân khoảng 1,1 tỷ kWh.


  • 28/03/2023 03:20
  • Nguyễn Ngọc Tuấn
  • 4156