Cụm dự án điện gió của PCC1 được cấp khoản vay chứng nhận ‘xanh’

Lễ ký kết khoản vay trị giá 173 triệu USD để xây dựng các nhà máy điện gió có tổng công suất 144MW tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị của Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1) được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Tín dụng xuất khẩu Úc (EFA), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và các đơn vị thành viên của PCC1 thực hiện cuối tháng 5/2021 theo hình thức trực tuyến.

Đại diện các bên trao đổi và thực hiện ký kết theo hình thức trực tuyến - Ảnh: ĐVCC.

Khoản vay này do ADB thu xếp và hợp vốn với vai trò là bên chủ trì sắp xếp khoản vay và người bảo lãnh chính. Các bên cho vay song song bao gồm ADB, EFA, JICA.

Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB cho một dự án điện gió ở Việt Nam và đã được chứng nhận là khoản vay "xanh" bởi Sáng kiến Trái phiếu khí hậu, đơn vị quản lý Chương trình tiêu chuẩn và chứng nhận Trái phiếu khí hậu quốc tế.

Cụm dự án điện gió tại Quảng Trị của PCC1 gồm Dự án Nhà máy điện gió Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên do PCC1 và Công ty Renova, Inc cùng đầu tư xây dựng và vận hành với tổng công suất 3 nhà máy là 144MW.

Khi đi vào vận hành, hàng năm cụm 3 nhà máy sẽ góp phần cắt giảm phát thải 162.430 tấn CO2. Ngoài ra, trong quá trính xây dựng và vận hành, các nhà máy tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và xã hội, đồng thời, góp phần tích cực vào việc nâng cao sinh kế và bình đẳng giới, cũng như phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 


  • 02/06/2021 08:58
  • Ngọc Tuấn
  • 11461