Cục Điều tiết Điện lực: Các hồ thủy điện đa mục tiêu miền Bắc đang xấp xỉ mực nước dâng bình thường

Thông tin từ Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), các hồ thủy điện đa mục tiêu miền Bắc đã tích được lên xấp xỉ mực nước dâng bình thường và hiện đang vận hành linh hoạt theo lưu lượng nước về nhằm duy trì mực nước để đảm bảo cung cấp điện năm 2024.

 

Ảnh minh họa

Tính từ đầu tháng 12 đến nay, phụ tải cả nước tăng trưởng khoảng 7,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó miền Bắc tăng 7,6%; miền Nam tăng 6,7%; miền Trung tăng 8,7%. Tình hình cung cấp điện tiếp tục được thực hiện tốt.

Đầu tháng 12, lưu lượng nước về các hồ miền Bắc nhìn chung khoảng 70-140% so với trung bình nhiều năm. Dù các hồ thủy điện đa mục tiêu miền Bắc đã tích được lên xấp xỉ mực nước dâng bình thường, nhưng việc duy trì mực nước cao cũng sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết lịch sửa chữa, thừa nguồn và có nguy cơ xả tràn khi lưu lượng nước về tăng đột biến.

Các tổ máy nhiệt điện tiếp tục được sắp xếp sửa chữa để nâng cao khả dụng, đáp ứng nhu cầu hệ thống điện trong giai đoạn tích nước cũng như mùa khô 2023-2024. Các nhà máy BOT (Nghi Sơn 2, Duyên Hải 2, Phú Mỹ 22, Phú Mỹ 3) tiếp tục được huy động cao để đảm bảo yêu cầu bao tiêu; huy động các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc để đảm bảo mục tiêu tích nước phục vụ vận hành năm 2024, miền Trung và Nam theo nhu cầu hệ thống.

Tuabin khí huy động theo nhu cầu hệ thống, đảm bảo các ràng buộc chống quá tải lưới điện, chất lượng điện áp và an toàn cho hệ thống cấp khí. Nguồn năng lượng tái tạo huy động theo công bố và khả năng phát dự kiến theo năng lượng sơ cấp của nhà máy có xét đến ràng buộc truyền tải của lưới điện và khả năng hấp thụ của hệ thống. 


  • 13/12/2023 09:52
  • Trần Tâm
  • 3518