Công ty Thủy điện Tuyên Quang phấn đấu trồng trên 6.400 cây xanh trong năm 2021

Công ty Thủy điện Tuyên Quang vừa tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ – Xuân Tân Sửu 2021", hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025 của Thủ tướng Chính phủ và phong trào Tết trồng cây năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Các đại biểu trồng cây tại khuôn viên Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang

Ông Dương Thanh Tuyên - Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục cho CBCNV về ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc trồng cây xanh, góp phần chung sức, đồng lòng vì “Một Việt Nam xanh”. Lãnh đạo công ty kêu gọi toàn thể CBCNV hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, phấn đấu trồng cây nào, sống - phát triển tốt cây đó. Đồng thời, chung sức phòng chống, đấu tranh ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

Mục tiêu của Công ty Thủy điện Tuyên Quang là trồng mới và chăm sóc 6.427 cây xanh (diện tích trồng là 13,53ha) trong năm 2021. Riêng tại lễ phát động, công ty trồng mới 500 cây xanh (đạt tối thiểu 5 cây xanh/ mỗi CBCNV).

Tham dự buổi lễ, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao hoạt động trồng cây xanh của Công ty Thủy điện Tuyên Quang và đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động này, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong mỗi dịp đầu xuân năm mới, để góp phần cùng toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu trồng mới và chăm sóc 100.000 cây xanh trong năm 2021; đồng thời phấn đấu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2025.


  • 22/03/2021 10:41
  • Phạm Phương Thùy
  • 3464