Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã đóng góp cho hệ thống điện quốc gia trên 18 tỷ kWh

15 năm thành lập, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang, góp phần cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đóng góp ngân sách lớn cho địa phương.

Ngày 1/6, tại Tuyên Quang, Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập (01/6/2007 - 01/6/2022). 

Chính thức hòa vào lưới điện quốc gia năm 2008, tổng sản lượng điện của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang đã sản xuất được tính đến nay đạt trên 18 tỷ kWh. Trong thời gian đó, có 6 năm đều sản xuất vượt sản lượng thiết kế (trên 1,3 tỷ kWh). Tính riêng năm 2020, công ty đạt sản lượng kỷ lục là 1,609 tỷ kWh (bằng 121% sản lượng thiết kế). Tổng giá trị nộp ngân sách nhà nước đến nay là hơn 2.700 tỷ đồng, trong đó tổng nộp ngân sách nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang là hơn 2.192 tỷ đồng.

Từ khi đi vào vận hành, nhà máy cũng đã điều tiết hơn 14 tỷ m3 nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân, điều tiết xả lũ hơn 14 tỷ m3 nước theo quy trình vận hành, đảm bảo chống lũ an toàn cho công trình và hạ du.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang, góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức tọa đàm cùng ban lãnh đạo đương nhiệm và cán bộ lão thành của công ty nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập

Cũng trong 15 năm qua, một trong những kết quả nổi bật của công ty là có gần 100 sáng kiến được công nhận và đưa vào áp dụng. Trong số đó, có những sáng kiến tiêu biểu được công nhận là sáng kiến cấp cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam như: Cải tiến săm chèn trục tổ máy H3; Thiết kế khôi phục logic hệ thống giám sát rung đảo tổ máy và logic loại bỏ nhiễu Trip máy sai trong hệ thống giám sát rung đảo tổ máy; Thay đổi sequence khởi động tổ máy và sequence chuyển bù, chuyển phát trên DCS.