Công ty Thủy điện Sông Tranh: Đảm bảo sản xuất điện và cấp nước an toàn mùa khô

Mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 đang ở cao trình 171,7m, cao hơn khoảng mực nước quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện cùng thời kỳ (169,1 - 171,3m), góp phần đảm bảo nhu cầu cấp nước cho vùng hạ du mùa khô và sản xuất điện theo kế hoạch.

Trước dự báo hiện tượng El Nino diễn ra mạnh gây nắng nóng gay gắt, hạn hán trên diện rộng và có thể kéo dài đến hết giữa năm 2024, ngay từ cuối năm 2023 hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 đã tích lượng nước đạt mức dâng bình thường (cao trình 175m).

Hồ thủy điện Sông Tranh 2 tích nước đảm bảo sản xuất điện và cấp nước hiệu quả cho vùng hạ du mùa khô năm 2024. 

Lượng nước này kết hợp nước về hồ chứa thời gian đến sẽ góp phần vào việc sản xuất điện và cấp nước hạ du trong mùa khô năm 2024.‏

‏Đồng thời, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã chủ động làm việc với tỉnh Quảng Nam để xây dựng và thống nhất kế hoạch cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt mùa khô, đặc biệt là giai đoạn cao điểm các tháng 5, 6 và 7.

Lãnh đạo công ty đã báo cáo tình hình vận hành hệ thống điện, phối hợp chặt chẽ với địa phương, đồng hành chia sẻ khó khăn trong công tác vận hành thủy điện mùa khô; có kế hoạch sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước cung cấp từ hồ thủy điện Sông Tranh 2.‏

‏Ông Lê Đình Phúc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, Công ty luôn vận hành tuân thủ theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Hiện tại, mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 ở cao trình 171,7m, cao hơn khoảng mực nước quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa cùng thời kỳ (169,1 - 171,3m). Lượng nước này sẽ góp phần rất lớn đảm bảo an ninh cung cấp điện cho hệ thống điện và cấp nước hạ du phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn giai đoạn cao điểm mùa khô.‏

‏Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động duy tu, bảo dưỡng hệ thống thiết bị công trình để các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng phương thức vận hành hệ thống điện của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia.

Link gốc


  • 03/04/2024 11:06
  • Theo báo Quảng Nam
  • 4090