Công ty Thủy điện Sông Bung thả cá giống phát triển nguồn lợi thủy sản

Sáng 7/4, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức chương trình thả cá giống bảo vệ môi trường, nguồn nước và phát triển nguồn lợi thủy sản ở lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).

Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung cho biết, lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 với hơn 15,6km2 mặt nước vốn có nhiều thủy sản sinh sống, trong đó nhiều loài có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, do đánh bắt quá mức nên suy giảm về số lượng và chủng loại.

Nhằm tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản, Công ty Thủy điện Sông Bung phối hợp UBND huyện Nam Giang tổ chức chương trình thả 30 nghìn con giống cá trắm cỏ, cá mè để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân sinh sống quanh lòng hồ và người dân tái định cư của dự án.

Công ty Thủy điện Sông Bung thả cá giống bảo vệ môi trường, nguồn nước và phát triển nguồn lợi thủy sản ở lòng hồ thủy điện Sông Bung 4

Ông Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy Nam Giang cho rằng, để tiếp tục bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả nguồn lợi thủy sản trong lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 nói riêng và các lòng hồ thủy điện trên địa bàn nói chung, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện cần luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản. Nhất là không được sử dụng các phương tiện, máy móc, hóa chất để khai thác, làm cạn kệt nguồn lợi thủy sản và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, sinh kế của người dân.

Thả cá giống xuống lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 cũng là dịp để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong nuôi trồng, tổ chức quản lý và khai thác nguồn lợi thủy sản ở khu vực lòng hồ thủy điện vì mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài.

Link gốc.

 


  • 09/04/2023 09:31
  • Nguồn: Báo Quảng Nam
  • 3610