Công ty Thủy điện Sông Bung: Không chủ quan trong công tác an toàn

Ngày 25/4, tại tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đoàn công tác có chương trình làm việc với Công ty Thủy điện Sông Bung về công tác an toàn, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, an toàn đập và hồ chứa thuỷ điện.

Công ty Thủy điện Sông Bung trực thuộc Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO 2), đảm nhiệm quản lý và vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 (156MW, phát điện thương mại vào năm 2014) và Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 (100MW, phát điện thương mại năm 2018).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV EVN đánh giá cao nỗ lực của toàn thể CBCVN Công ty Thủy điện Sông Bung thời gian qua. Các nhà máy nằm ở vùng sâu vùng xa, giao thông khó khăn nhất là vào mùa mưa lũ, nhưng công ty đã nỗ lực vận hành hai nhà máy đảm bảo an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện. Công ty cũng đã chăm lo tốt đời sống cho CBCNV.

Ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), ông Đinh Thế Phúc lưu ý công ty về tình hình thiên tai năm 2023 rất dự báo. Công ty cần tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Đội xung kích PCTT các nhà máy; xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; bố trí nguồn lực hợp lý đáp ứng phương châm “4 tại chỗ”. Các nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo cấp trên theo thẩm quyền.

Để đảm bảo an toàn trong hoạt động, giảm thiểu tối đa rủi ro, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hai nhà máy, ông Đinh Thế Phúc cũng đề nghị công ty rà soát lại quy trình vận hành, các chế độ báo cáo; thực hiện nghiêm kỷ luật vận hành; chú trọng hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; khẩn trương xử lý những tồn tại, khiếm khuyết.

Ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV EVN đề nghị công ty đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành tại 2 nhà máy.

Ông Phạm Hồng Long - Trưởng ban An toàn EVN phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung cho biết, những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện, bảo hộ lao động, an toàn giao thông và công tác phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), phòng chống thiên tai luôn được công ty chú trọng triển khai theo đúng các quy trình, quy định của các cơ quan chức năng, cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 2.

Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty Thủy điện sông Bung báo cáo đoàn công tác

Ngay từ khi thành lập, công ty đã tổ chức bộ máy thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như công tác PCCC&CNCH đầy đủ, phân công cán bộ theo dõi thực hiện chặc chẽ các quy định của pháp luật và của ngành. Đặc biệt, đến nay, công ty chưa để xảy ra bất kỳ tai nạn lao động hay vụ cháy nổ nào. Môi trường làm việc thường xuyên được đo kiểm định kỳ để kịp thời cải thiện, nhờ đó cũng chưa có trường hợp nào mắc bệnh nghề nghiệp.

Hàng năm, công ty đã xây dựng và thực hiện đầy đủ các công tác đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo đúng kế hoạch.

Trong công tác phòng PCTT&TKCN, an toàn đập - hồ chứa thủy điện, thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của các bộ, ngành, địa phương, trong năm 2022, Công ty Thủy điện Sông Bung đã triển khai chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo vận hành 2 nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 và Thủy điện Sông Bung 2 an toàn, ổn định.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất điện, 2 nhà máy thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4 còn thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng khác là cắt giảm lũ cho hạ du, cấp nước sản xuất, sinh hoạt cho địa phương theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.


  • 25/04/2023 10:29
  • Nghi Viên
  • 4516