Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4

Thực hiện quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh, từ ngày 5-8/9, Công ty Thủy điện Sơn La phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Mường La tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho 55 cán bộ thuộc đối tượng 4 Công ty Thủy điện Sơn La.

Ông Lưu Khánh Toàn - Phó Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Thủy điện Sơn La phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Lưu Khánh Toàn - Phó Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Thủy điện Sơn La yêu cầu các cán bộ, học viên tập trung cao để tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề được bồi dưỡng, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, vận dụng kiến thức đã học làm tốt bài thu hoạch cuối khóa.

Trong thời gian 4 ngày, các giáo viên thuộc Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Mường La và Ban chỉ huy quân sự Công ty Thủy điện Sơn La đã cung cấp tới các học viên nội dung nội dung 9 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản của các luật và pháp luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên...

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ sở; nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh.


  • 10/09/2023 03:50
  • Lò Thị Thủy
  • 3541