Công ty Thuỷ điện Sơn La thông báo dự kiến mở cửa xả tràn điều tiết hồ chứa thủy điện Lai Châu

Công ty Thủy điện Sơn La có thông báo số 1647/TĐSL-KTAT ngày 6/8/2023 gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu; Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Điện Biên; Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn, thị xã Mường Lay; Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mường Chà, huyện Tủa Chùa, Nậm Pồ, Nậm Nhùn, Mường Tè và thị xã Mường Lay về việc vận hành cửa xả điều tiết hồ chứa thủy điện Lai Châu.

Theo bản tin số 060823/DBQG_TVBB ngày 06/8/2023 dự báo lưu lượng nước về hồ Lai Châu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lớn nhất 1800m3/s.

Lúc 9h00 ngày 06/8/2023, mực nước hồ 294,12m. Để điều tiết duy trì mực nước không vượt quá mực nước dâng bình thường (295,00m), tùy theo lưu lượng nước về hồ Công ty dự kiến mở cửa xả tràn như sau:

- Nếu lưu lượng về hồ lớn nhất theo dự báo 1800m3/s và tùy theo lưu lượng chạy máy do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia huy động, mực nước hồ đạt mực nước dâng bình thường (295,00m): Lúc 15h40 ngày 06/8/2023 hoặc lúc 05h00 ngày 07/8/2023, sẽ mở cửa xả với tổng lưu lượng xả từ 546 đến 1800 m3/s.

 Thời gian và thông tin dự kiến xả lũ theo kịch bản sớm nhất theo bảng sau:

Thời gian dự tính mở cửa xả

Q đến hồ dự báo (m3/s)

Số cửa xả mặt mở (n)

Qchạy máy (m3/s)

Qxảtràn (m3/s)

S Qxả (m3/s)

15h40 1200÷1800

01÷03

(độ mở từ 0,5- 3,0m)

450 96÷1350 546÷1800

Bảng thông tin xả lũ NMTĐ Lai Châu, trong đó:

+ Q là lưu lượng nước (m3/s);

+ Trình tự mở của xả mặt theo quy trình 2156/QĐ-BCT để duy trì mực nước thượng lưu không vượt quá 295,00m.

Công ty sẽ gọi điện thông báo và tổ chức kiểm tra thực tế hạ lưu đập thủy điện Lai Châu trước 02 giờ mở cửa xả mặt theo quy trình 2156/QĐ-BCT.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ở thượng và hạ lưu đập thuỷ điện Lai Châu, Công ty thủy điện Sơn La rất mong nhận được sự phối hợp của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu, Điện Biên; Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Mường Chà, huyện Tủa Chùa, Nậm Pồ, Nậm Nhùn, Mường Tè và thị xã Mường Lay thông báo cho nhân dân và chính quyền địa phương, tổ chức, đơn vị liên quan trong địa bàn khu vực thượng và hạ du công trình thủy điện Lai Châu.

Xem văn bản tại đây


  • 06/08/2023 04:21
  • Công ty Thủy điện Sơn La
  • 9088