Công ty Thủy điện Ialy tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2023

Công ty Thủy điện Ialy đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cho CBCNV, người thân và cộng đồng trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Pano tuyên truyền Giờ Trái đất treo dọc theo đường vào văn phòng công ty. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho CBCNV về mục đích, chủ đề Giờ Trái đất năm 2023. CBCNV công ty cập nhật hình đại diện là khung hình Giờ Trái đất 2023 trên Zalo, Facebook và các ứng dụng khác. Đồng thời tương tác và chia sẻ các bài viết, thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trên mạng xã hội.

Công ty triển khai treo băng rôn khẩu hiệu, poster tuyên truyền tại Văn phòng công ty, cổng chính, các nhà máy, khu tập thể.

Đồng thời, công ty vận động CBCNV tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về chiến dịch Giờ Trái đất trên trang  web: www.tietkiemnangluong.com.vn.

Từ 20h30 đến 21h30 tối 25/3, vận động hộ gia đình CBCNV tắt hệ thống chiếu sáng công cộng và các thiết bị sinh hoạt không cần thiết trong từng gia đình; tắt hệ thống chiếu sáng giao thông và tại các vị trí không cần thiết khác tại 3 nhà máy.

Chính những hành động thiết thực đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức tới hành động trong CBCNV công ty, để hoạt động tiết kiệm điện năng không chỉ được thực hiện trong chiến dịch Giờ Trái đất mà trở thành hoạt động thường ngày.