Công ty Thủy điện Ialy đạt mốc sản xuất 90 tỷ kWh điện

Lúc 13 giờ 15 phút ngày 27/11/2020, các nhà máy do Công ty Thủy điện Ialy quản lý vận hành đã sản xuất được 90 tỷ kWh điện. Con số này góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh năng lượng.

Đập thủy điện Ialy nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Trong đó NMTĐ Ialy sản xuất được 67,85 tỷ kWh điện, NMTĐ Sê San 3 17,52 tỷ kWh điện và NMTĐ Pleikrông sản xuất được 4,63 tỷ kWh.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty luôn thực hiện đúng, đủ và kịp thời các nghĩa vụ thuế, phí dịch vụ môi trường rừng,..., theo quy định của pháp luật với tổng số tiền đóng góp vào ngân sách thời gian qua gần 8.700 tỷ đồng, chiếm một tỷ trọng đáng kể vào tổng thu ngân sách địa phương 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Từ năm 2000 đến nay, công ty cũng đã ủng hộ số tiền hơn 10 tỷ đồng cho các tổ chức xã hội, giúp đỡ người nghèo và vùng bị thiên tai; xây mới, sửa chữa 33 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách ở 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum…