Công ty Thuỷ điện Huội Quảng – Bản Chát đã có nhiều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Đó là ghi nhận của Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát. Hội nghị diễn ra sáng 25/12, tại Lai Châu.

Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Báo cáo tại hội nghị, ông Vũ Xuân Hảo – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn chung, CBCNV Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đã nỗ lực bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các mục tiêu và giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với công tác Đảng, năm 2023, Đảng ủy Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, triển khai có hiệu quả các quy định, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của cấp ủy các cấp. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm theo các quy định.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu chỉ đạo

Năm 2023, Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản lượng điện, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều vượt kế hoạch Tập đoàn giao. Công ty đã quản lý vận hành 2 Nhà máy Thuỷ điện Huội Quảng và Bản Chát an toàn, hiệu quả, đảm bảo sử dụng tối đa lượng nước các hồ Thuỷ điện Bản Chát, Huội Quảng.

Sản lượng điện tính đến ngày 18/12/2023 đạt 1,876 tỷ kWh, ước thực hiện cả năm 2023 là 1,89 tỷ kWh. Tỷ lệ điện tự dùng, dừng máy sự cố, dừng máy sửa chữa, hệ số khả dụng đều đạt và vượt so với kế hoạch Tập đoàn giao. Ngoài ra, Công ty đã triển khai và thực hiện đạt 23/23 chỉ tiêu trong chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của EVN, với tỷ lệ tiết kiệm đạt trên 10%.

Trong năm qua, Công đoàn Công ty phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tiết kiệm điện, chương trình “10.000 sáng kiến” và hưởng ứng các phong trào thi đua do Tập đoàn phát động.

Công đoàn Công ty Thuỷ điện Huội Quảng – Bản Chát cũng đã tham gia phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể, góp phần ổn định đời sống, tâm tư của người lao động. 

 

Ông Mai Tống Giang - Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVN

Phấn đấu cho các mục tiêu năm 2024

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đã thông tin chung về bối cảnh khó khăn của EVN năm 2023. Lãnh đạo Tập đoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được cùng sự nỗ lực của CBCNV Công ty Thuỷ điện Huội Quảng – Bản Chát trên tất cả các mặt công tác Đảng, Công đoàn và chuyên môn.

Năm 2024 dự báo còn rất nhiều khó khăn, thách thức, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đề nghị Công ty Thuỷ điện Huội Quảng – Bản Chát cần tập trung bám sát tình hình thời tiết, thủy văn, tổ chức vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả các tổ máy thuộc 2 Nhà máy Thủy điện Huội Quảng, Bản Chát, chung tay cùng Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương trao cờ thi đua của EVN cho các tập thể Công ty Thuỷ điện Huội Quảng – Bản Chát đạt thành tích xuất sắc

Công ty cần tiếp tục phối hợp tốt với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị; đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí, sẵn sàng vận hành các tổ máy khi được huy động. Đặc biệt, lãnh đạo EVN cũng đề nghị tập thể ban lãnh đạo và CBCNV toàn Công ty nỗ lực tham gia phát động các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Điện (21/12/2024).

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Công ty Thuỷ điện Huội Quảng – Bản Chát cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tinh thần dân chủ trong công tác điều hành.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVN, ông Mai Tống Giang - Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát khẳng định tập thể Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.