Công ty Thủy điện Hòa Bình tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 23/12, tại Hòa Bình, Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn dự và chỉ đạo hội nghị.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn biểu dương những kết quả đã đạt được của Công ty Thủy điện Hòa Bình, cũng như sự nỗ lực của tập thể Công ty trong năm 2023 dù gặp rất nhiều khó khăn. 

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của EVN trong năm 2024, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục nỗ lực, phấn đấu bám sát các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phát huy hiệu quả công tác vận hành các tổ máy, đảm bảo an toàn đập và hồ chứa. Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các đơn vị quản lý thủy điện bậc thang phía trên để chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo sản xuất điện năm 2024. Về đầu tư xây dựng, cần tiếp tục phối hợp tốt với Ban Quản lý dự án Điện 1 trong dự án trọng điểm NMTĐ Hòa Bình mở rộng. 

Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tích cực tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bố trí công việc, sắp xếp vị trí hợp lý để CBCNVC-NLĐ phát huy năng lực, trau dồi kỹ năng.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn, ông Phạm Văn Vương – Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cam kết tập thể Công ty sẽ giữ vững tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu trong lao động, sản xuất và kinh doanh để hoàn thành mọi chỉ tiêu được Tập đoàn giao trong năm 2024.

Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết, về công tác Đảng trong năm 2023, Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình đã bám sát và triển khai hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch, nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn.

Trong công tác sản xuất, ước cả năm 2023 đạt 7.828 triệu kWh. Việc thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật có nhiều hạng mục đạt và tốt hơn kế hoạch giao như hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng, tỷ lệ dừng máy do sự cố. 

Công ty thực hiện nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước đầy đủ và kịp thời với tổng giá trị là 1.253 tỷ đồng, trong đó phần đóng góp trực tiếp vào ngân sách tỉnh Hoà Bình là 903 tỷ đồng và tỉnh Sơn La là 349 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Vương – Giám đốc công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn

Trong công tác công đoàn, tiếp tục tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thi đua thiết thực; các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNVC-NLĐ được đảm bảo. 

Các công tác khác về quản trị chung như quản lý kỹ thuật, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, hành chính lao động, văn hóa doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ thi đua của EVN cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc của Công ty Thủy điện Hòa Bình

Một số chỉ tiêu kế hoạch của Công ty Thủy điện Hòa Bình năm 2024:

- Điện sản xuất: 9.268 triệu kWh

- Hệ số khả dụng của nhà máy: 90,24 %

- Tiết kiệm 10% kế hoạch chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền.

- Hoàn thành các chỉ tiêu về tiến độ, giá trị thực hiện và tiết kiệm chi phí đối với công tác sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng.


  • 23/12/2023 04:47
  • Minh Thanh
  • 3147