Công ty Thủy điện Hòa Bình hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2020

Ngày 14/12/2020, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã phát điện đạt sản lượng 8,259 tỷ kWh, hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2020 trước 17 ngày.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình điều tiết lũ tháng 10/2020

Công ty cũng đã đồng thời tích nước hồ đạt xấp xỉ mực nước dâng bình thường 117m, chuẩn bị sẵn sàng cho phát điện mùa khô năm 2021 và cấp nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân khu vực Đồng bằng - Trung du Bắc Bộ. 

Trong năm, công ty đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm cho nhà máy vận hành an toàn ổn định và khai thác hiệu quả nguồn nước cho phát điện.

Về công tác phát điện, bước vào đầu năm 2020, do ảnh hưởng khô hạn của năm trước, mực nước các hồ trên lưu vực sông Đà đều rất thấp. Ngày 01/01/2020, hồ Hòa Bình chỉ còn ở mức 102m (thấp hơn mực nước dâng bình thường 15m, tương ứng thiếu hụt sản lượng khoảng 700 triệu kWh). Cùng với đó, tình hình thời tiết diễn biến cực đoan, lũ chính vụ nhỏ, tổng lượng nước về hồ rất thấp; lũ lớn xuất hiện muộn (cuối tháng 9) khi hồ đã tích ở mức cao nên gây không ít khó khăn cho công tác vận hành hồ chứa. Tuy nhiên, công ty đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động tính toán, điều tiết nước chống lũ bảo đảm an toàn cho hạ du và công trình, phát điện sản lượng cao khi có có lũ về. Đáng lưu ý, tổng sản lượng 8 tháng đầu năm chỉ có 5,048 tỷ kWh, nhưng riêng tháng 9 và 10 đạt 2,433 tỷ kWh.

Về công tác sửa chữa bảo dưỡng, công ty phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) hoàn thành toàn bộ kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nâng cao độ tin cậy và hệ số khả dụng. Nhờ đó, đã phát huy tối đa công suất phát điện của nhà máy khi điều kiện thủy văn thuận lợi, góp phần quan trọng vào hoàn thành kế hoạch sản lượng điện.

Dự kiến, đến hết năm nay, sản lượng điện sản xuất của công ty khoảng 8,49 tỷ kWh, vượt 2,8% so với kế hoạch. Việc hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng điện năm 2020 của Công ty Thủy điện Hòa Bình thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020).


  • 14/12/2020 06:00
  • Huyền Thương
  • 2351