Công ty Thủy điện Đồng Nai thả 500kg cá giống xuống lòng hồ

Ngày 8/9, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tiến hành thả 500kg cá giống các loại xuống lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Thả cá giống xuống lòng hồ Thủy điện Đồng Nai nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Đây là hoạt động được Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức hàng năm, liên tục trong nhiều năm nay nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Theo lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai, việc thả cá giống xuống lòng hồ thủy điện sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn thủy sản, tái tạo môi sinh lòng hồ. Qua đó cũng tăng nguồn đánh bắt, tạo thêm sinh kế, góp phần ổn định đời sống cho người dân địa phương.

Chương trình còn giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của hồ chứa thủy điện, từ đó bảo vệ lòng hồ và khai thác, đánh bắt đúng cách để duy trì, phát triển nguồn cá, tôm..

Công ty Thủy điện Đồng Nai hiện quản lý, vận hành 2 nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4. Hai nhà máy này được xây dựng năm 2004, trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông. Trong đó NMTĐ Đồng Nai 4 có công suất 340MW và Đồng Nai 3 có công suấ 180 MW. Tổng sản lượng điện trung bình của 2 nhà máy cung cấp lên lưới điện quốc gia là 1,7 tỷ kWh/năm.

NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đi vào hoạt động đã góp phần cung cấp nước cho vùng hạ lưu và các nhà máy thủy điện khác trên cùng dòng chảy. Đồng thời, hệ thống đập thủy điện cũng điều tiết, giảm nhẹ tình trạng lũ lụt ở vùng hạ lưu, giúp người dân ổn định cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi để nuôi thủy sản cũng như các hoạt động khác.