Công ty Phát triển Thủy điện Sê San xuống các thôn bản tuyên truyền phòng chống lụt bão

Hoạt động này vừa được Công ty Phát triển Thủy điện Sê San phối hợp với chính quyền địa phương xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và xã Ia Tơi (huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) tổ chức.

Công ty Phát triển Thủy điện Sê San tặng loa di động cho làng Bi và làng Kloong, xã IaO, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Chương trình nhằm tuyên truyền trực tiếp cho người dân hiểu các hiệu lệnh xả lũ, các biển báo chỉ dẫn phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập Nhà máy Thủy điện Sê San 4.

Trong dịp này, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San cũng tặng 3 loa kéo đi động cho 2 xã trên kèm USB có lưu trữ nội dung tuyên truyền phòng chống lụt bão để các trưởng thôn, già làng có thể phổ biến tại các cuộc họp của thôn, làng.

Không chỉ đến từng nhà dân để tuyên truyền, Công ty còn dán tờ rơi với nội dung chỉ dẫn, thông báo các hiệu lệnh xả lũ, biển báo cấm để người dân dễ hiểu, dễ nhận biết và dễ thực hiện.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, giúp trang bị cho người dân sinh sống tại vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Sê San 4 những kiến thức cơ bản trước mùa mưa bão và góp phần tạo mối quan hệ gắn bó với chính quyền địa phương nơi Nhà máy đứng chân.


  • 17/07/2019 04:41
  • Huyền Thương
  • 6718