Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tuyển dụng kỹ sư

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân – Tổng công ty Phát điện 3 có nhu cầu tuyển các kỹ sư kỹ thuật chuyên ngành: Cơ khí, Điện, Nhiệt, Hóa....

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân có trụ sở tại Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Công ty có nhu cầu tuyển các kỹ sư kỹ thuật tốt nghiệp đại học, hệ chính quy chuyên ngành: Cơ khí, Điện, Nhiệt, Hóa (hóa môi trường, hóa phân tích, hóa liên quan đến than đá, dầu....)

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25/5 đến ngày 24/6/2016.

Chi tiết tại file đính kèm.

740_THONG%20BAO%20TUYEN%20DUNG%20NHAN%20SU%20CUA%20CONG%20TY%20NDVT_.pdf


  • 02/06/2016 04:01
  • BBT
  • 35824