Công ty Nhiệt điện Thái Bình thông báo tuyển dụng lao động

Công ty Nhiệt điện Thái Bình cần tuyển 04 lao động có trình độ, chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vận hành nhà máy.

- Xem/tải chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.


  • 29/04/2020 04:50
  • Theo Công ty Nhiệt điện Thái Bình
  • 16825