Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xây dựng chương trình, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống lãng phí, đồng thời phát động phong trào thi đua ở toàn cán bộ nhân viên.

Mục tiêu của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 là: Phát huy cao nhất mọi nguồn lực trong sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng để vừa đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa chữa, đầu tư xây dựng… đi đôi bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhằm đưa công tác "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đi vào chiều sâu, thực chất, Nhiệt điện Nghi Sơn đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cùng nhiều giải pháp cụ thể.

Nổi bật, đối với công tác sản xuất kinh doanh, công ty tập trung mọi nguồn lực đảm bảo sản xuất điện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ứng dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý vận hành, các giải pháp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu chuyển đổi số; thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng, đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, hiệu quả và kinh tế.

Cùng với đó, việc đưa các cải tiến, sáng kiến kỹ thuật vào áp dụng thực tế đã góp phần nâng cao độ tin cậy thiết bị, đảm bảo an toàn, giảm chi phí trong công tác vận hành, sửa chữa. Tại cuộc thi “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đoàn viên thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đóng góp nhiều ý tưởng, sáng kiến. Trong đó ý tưởng “Tiết kiệm hóa chất trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tiết kiệm nước thô phục vụ làm nguội nước xả lò hoặc cung cấp thay thế nước trong cấp cho FGD” đạt giải Khuyến khích.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Nhiệt điện Nghi Sơn còn thực hiện tiết kiệm chi phí theo định mức (vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền) và chi phí sửa chữa lớn, thực hiện đạt chỉ tiêu chi phí O&M theo kế hoạch năm 2023 đã được EVNGENCO1 giao. Công ty triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương), nhất là các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; phấn đấu tiết kiệm tối đa các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, lễ kỷ niệm, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí… Đồng thời đơn vị này thường xuyên rà soát, tổng hợp, thanh xử lý vật tư thiết bị tồn đọng, lỗi thời; mua sắm vật tư đúng chất lượng, đúng nhu cầu cần thiết; ưu tiên dùng hàng tương đương trong nước; nỗ lực thực hiện nghiêm quy định đấu thầu; phấn đấu tiết kiệm chi phí quản lý và các chi phí chung…

Đối với công tác đầu tư xây dựng, công ty tiếp tục quán triệt và thực hiện các quy định trong công tác đầu tư xây dựng; thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư năm 2023 được giao; tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả khâu của quá trình đầu tư, đảm bảo danh mục dự án đầu tư theo đúng kế hoạch năm 2023.

Đại diện Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn chia sẻ: “Với những giải pháp và hành động cụ thể, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đây cũng là tiền đề vững chắc để công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng mục tiêu “kép” vừa đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Link gốc


  • 26/11/2023 11:04
  • Theo vietnamnet.vn
  • 3673