Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 15/02, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây năm 2024 và triển khai trồng mới hàng trăm cây xanh trong khuôn viên nhà máy.

Cụ thể, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã triển khai trồng 600 gốc keo tại khu vực bể Tiền lưu Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, đây là hoạt động thường niên ý nghĩa của Công ty, hàng năm có hàng trăm gốc cây được trồng mới và chăm sóc thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường làm việc ngày càng trở nên xanh, sạch, đẹp.

Những gốc cây keo được trồng mới tại khu vực bể Tiền lưu Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn cũng khẳng định, công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty coi là nhiệm vụ trọng tâm không thể tách rời với việc thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, trồng cây xanh góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời là động lực thúc đẩy đơn vị nói riêng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung ngày càng phát triển bền vững hơn.

Được biết, trên tinh thần tích cực hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”, ngày 1/3/2021, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 972 về việc tổ chức Tết trồng cây và hưởng ứng chương trình trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Là năm thứ 4 thực hiện mục tiêu trên, phong trào "Tết trồng cây" trong các đơn vị trực thuộc EVN đã trở thành hoạt động thiết thực, tuyên truyền, giáo dục cho CBCNV về ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc trồng cây xanh, góp phần chung sức, đồng lòng vì “Một Việt Nam xanh”.