Công ty Điện lực Trà Vinh tập huấn công tác thi đua khen thưởng, quan hệ cộng đồng và văn hóa doanh nghiệp

Ngày 16/10, Công ty Điện lực Trà Vinh (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam) tổ chức lớp tập huấn về công tác thi đua khen thưởng (TĐKT), văn hóa doanh nghiệp (VHDN) và phát ngôn, cung cấp thông cho báo chí cho cán bộ chuyên trách tại 8 Điện lực trực thuộc.

Giảng viên của lớp tập huấn là ông Lê Xuân Thái – Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng, Thường trực hội đồng Thi đua khen thưởng của Tổng Công ty.

Các nội dung chính được trao đổi trong buổi tập huấn gồm: Công tác thi đua khen thưởng và các cơ sở pháp lý để thực hiện, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Đối với nội dung VHDN, các học viên được truyền đạt lại những giá trị cốt lõi của văn hóa EVN, văn hóa EVNSPC, Bộ Quy tắc ứng xử vừa được Tổng Công ty ban hành.

Trong công tác truyền thông, học viên đã được truyền đạt về các nội dung: Trình tự xử lý khủng hoảng thông tin báo chí; vai trò của công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại đơn vị; tiêu chuẩn của người phát ngôn và công tác phối hợp trong xử lý thông tin.


  • 16/10/2015 02:26
  • Đình Hoàng
  • 1439


Gửi nhận xét