Công ty Điện lực Thạch Thất hỗ trợ cấp điện kịp thời để đón sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội lên học tập tại cơ sở Hòa Lạc

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc cảm ơn Công ty Điện lực Thạch Thất đã tích cực phối hợp, hướng dẫn đơn vị này thực hiện các thủ tục trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo các điều kiện thiết yếu phục vụ đón sinh viên đi học vào tháng 9/2022.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc (gọi tắt là Ban Quản lý dự án Hòa Lạc) được Đại học Quốc gia Hà Nội giao là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. 

Trong thư cảm ơn gửi đến Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) và Công ty Điện lực Thạch Thất vào ngày 30/6, Ban QLDA Hòa Lạc nêu rõ, đơn vị đang tổ chức triển khai các công việc để đảm bảo điều kiện đưa sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội lên học tập tại Hoà Lạc vào tháng 9/2022. Trong đó, theo hồ sơ thiết kế, trạm biến áp (công suất 2x1800kVA) cấp điện cho cụm công trình Zone 4 (Dự án Trường Đại học Khoa học tự nhiên) được cấp từ Trạm biến áp 110kV Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, do vướng mắc về mặt bằng, nên Ban QLDA Hòa Lạc chưa hoàn thành và đóng điện công trình TBA 110kV này. Trước khó khăn đó, EVNHANOI và Công ty Điện lực Thạch Thất đã hỗ trợ đấu nối trạm biến áp (công suất 2x1800kVA) cấp điện cho cụm công trình Zone 4 vào đường dây 479.E1.54 Hoà Lạc, để đảm bảo được điều kiện thiết yếu cho sinh viên lên học tập trong thời gian tới.

Trong thư cảm ơn, ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Ban QLDA Hòa Lạc bày tỏ, Công ty Điện lực Thạch Thất đã phối hợp, hướng dẫn, thực hiện các thủ tục trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo kế hoạch đóng điện đúng quy định. Theo đại diện Ban QLDA Hòa Lạc, đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các bên liên quan nhằm mục tiêu cấp điện an toàn theo kế hoạch, đúng quy định, là bước tiền đề quan trọng góp phần hiện thực hoá mục tiêu đưa sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội lên học tập tại Hoà Lạc theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thư cảm ơn của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội gửi EVNHANOI và Công ty Điện lực Thạch Thất.

 


  • 11/07/2022 09:02
  • Thuý Linh
  • 8747