Công ty Điện lực Quảng Nam đạt 9/18 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam năm 2022-2023

Lễ tổng kết và trao giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ 10 năm 2022-2023 vừa được Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức. Tại buổi lễ, Công ty Điện lực (PC) Quảng Nam vinh dự nhận 9 giải thưởng ở các lĩnh vực.

Các tác giả thuộc PC Quảng Nam nhận giải thưởng

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ 10 năm 2022 - 2023 nhận được 40 đề tài, giải pháp kỹ thuật dự thi của các tác giả, nhóm tác giả từ các Sở, ban ngành, địa phương của Quảng Nam ở 5 lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; vật liệu, hóa chất, năng lượng; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; nông lâm ngư nghiệp; tài nguyên và môi trường; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

Qua xem xét, đánh giá, Ban Tổ chức và hội đồng giám khảo đã trao 18 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả.

PC Quảng Nam vinh dự nhận được 9 giải thưởng của Hội thi, trong đó, đạt 2 giải lĩnh vực vật liệu, hóa chất, năng lượng; 4 giải lĩnh vực cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; 3 giải lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Tổng số PC Quảng Nam có 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Toàn Hội thi không có giải Nhất.

Hội thi được tổ chức 2 năm một lần nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học - Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn phát động.


  • 13/01/2024 11:12
  • PV
  • 2359