Công ty Điện lực Đắk Lắk tăng cường xử lý vi phạm sử dụng điện

Trong năm 2018, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã triển khai nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát về sử dụng điện nhằm bảo đảm an toàn trong quản lý vận hành lưới điện và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Nhờ đó đã phát hiện, xử lý trên 2.500 vụ vi phạm sử dụng điện, đạt 211,34% kế hoạch giao với tổng số tiền truy thu được gần 3 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) cho biết, nhằm bảo đảm an toàn trong quản lý vận hành lưới điện và nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh, thời gian qua Công ty đã triển khai nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát về sử dụng điện. Trong đó chú trọng tăng cường kiểm tra, rà roát tổn thất điện năng để chống thất thoát, theo dõi sản lượng điện của khách hàng để kịp thời ngăn chặn khi có biến động bất thường.

Bên cạnh đó, các Điện lực trực thuộc thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương nêu rõ về tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn đối với các hành vi tự ý tác động vào hệ thống điện, thiết bị điện để cảnh báo, kêu gọi người dân cung cấp thông tin khi có nghi vấn về sử dụng điện... Kết quả đã phát hiện, xử lý trên 2.500 vụ vi phạm sử dụng điện, đạt 211,34% kế hoạch giao với tổng số tiền truy thu được gần 3 tỷ đồng.

Cũng theo PC Đắk Lắk, các hành vi vi phạm sử dụng điện xảy ra ở nhiều hình thức như: Vi phạm giá điện, vi phạm số hộ sử dụng điện, trộm cắp điện, phá hoại thiết bị điện…. Riêng về trộm cắp điện có nhiều hành vi khác nhau như lấy điện trước công tơ bằng cách câu điện tại vị trí đấu nối vào công tơ, mổ cáp để lấy điện trực tiếp, thay đổi sơ đồ đấu dây lấy nguội ngoài, phá chì niêm nắp che dây đấu tắt cực tính. Ngoài ra còn có những hành vi như khoan vào công tơ để làm giảm sản lượng điện, đấu nối tại vị trí có vật che khuất hoặc chỉ thực hiện việc trộm cắp điện sau khi Điện lực đã ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện xong v.v…

Hiện PC Đắk Lắk đang trực tiếp bán điện đến hơn 520.000 khách hàng, trong đó hơn 451.000 khách hàng sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt và hơn 64.000 khách hàng sử dụng điện vào mục đích sản xuất, hành chính sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ… Nhằm tiếp tục vận hành lưới điện an toàn, cũng như đảm bảo hiệu quả kinh doanh, PC Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp. Trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm tra viên Điện lực chuyên trách, khuyến khích CBCNV ngành Điện và nhân dân kịp thời cung cấp thông tin nghi vấn, có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên những người cùng tham gia vào công tác này.

 


  • 20/12/2018 10:50
  • Theo Danviet.vn
  • 21815