Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện kỷ niệm 5 năm thành lập

Ngày 1/6, tại Hà Nội, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập (1/6/2017-1/6/2022). Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ  tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 5 năm qua, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, đáp ứng được các nhiệm vụ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao trong các khâu sửa chữa, thí nghiệm và xử lý sự cố. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng tặng hoa chúc mừng NPTS nhân dịp 5 năm thành lập

Trong các năm 2017-2021, NPTS đều hoàn thành 100% kế hoạch thí nghiệm định kỳ theo đúng hoặc vượt tiến độ đề ra, qua đó đã góp phần nâng cao độ tin cậy vận hành lưới truyền tải điện toàn quốc. Bên cạnh đó, NPTS đã phối hợp tốt với các công ty truyền tải điện thực hiện tổng cộng 1.786 hạng mục xử lý sự cố, 3.749 hạng mục sửa chữa thường xuyên hoặc xử lý sự cố bất thường trên lưới.

Trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, NPTS đã triển khai 6 đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng. NPTS đã làm chủ được 7 hệ thống hệ thống điều khiển máy tính tại các trạm biến áp. Ngoài ra, NPTS đã rất nỗ lực hoàn thành các gói thầu tự thực hiện và cũng như được giao thuộc các dự án đầu tư xây dựng của EVNNPT đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ  tịch HĐTV EVNNPT khẳng định, thành lập NPTS là một chủ trương lớn, là sự quyết tâm của EVNNPT trong công tác tái cơ cấu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, tách bạch khâu dịch vụ ra khỏi khâu vận hành, nâng cao chất lượng công tác vận hành lưới truyền tải điện quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động của EVNNPT. 

Trong những năm tiếp theo, EVNNPT nói chung và NPTS nói riêng sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như: tình trạng vận hành đầy và quá tải do lưới truyền tải điện chưa đáp ứng tiêu chí N-1 tại một số khu vực; tình trạng điện áp cao, thấp, dòng ngắn mạch tăng cao tại một số vị trí trên hệ thống; tỷ trọng các nguồn điện năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện ngày càng lớn...

Ông Nguyễn Tuấn Tùng yêu cầu NPTS cần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao. NPTS cần ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động. Cùng với đó, quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV; xây dựng cơ chế thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo các cấp và CBCNV; xây dựng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực tự động hóa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Tùng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của NPTS là cần tập trung hoàn thiện Đề án “Đánh giá toàn diện hoạt động của NPTS để đề xuất phương án, lộ trình chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH một thành viên hạch toán độc lập trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”.


  • 01/06/2022 08:00
  • Lê Việt
  • 5009