Công trình đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi sẵn sàng đóng điện nghiệm thu kỹ thuật

Chiều 30/5 tại Quảng Bình, diễn ra cuộc họp của Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công trình đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và hạng mục Sân phân phối 500kV Quảng Trạch. Ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, khẳng định dự án sẵn sàng đóng điện nghiệm thu kỹ thuật.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp EVNNPT - ông Bùi Văn Kiên phát biểu tại cuộc họp

Ông Bùi Văn Kiên - Phó Tổng giám đốc EVNNPT, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, ghi nhận những nỗ lực của Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) và các đơn vị tham gia xây dựng công trình đã vượt qua mọi khó khăn để đưa dự án về đích.

"Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Sân phân phối 500kV Quảng Trạch đã hoàn thành công tác thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt, tổ chức nghiệm thu theo đúng các quy định, nghị định hiện hành của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo điều kiện đưa công trình vào sử dụng. Dự án đã đủ điều kiện và sẵn sàng cho việc đóng điện, nghiệm thu kỹ thuật” - ông Bùi Văn Kiên khẳng định.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT cũng yêu cầu CPMB phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án đảm bảo an toàn. Qua nghiệm thu, còn một số tồn tại nhưng không ảnh hưởng đến việc đóng điện, CPMB chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện trước khi bàn giao công trình.

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi do EVNNPT làm chủ đầu tư, giao CPMB quản lý điều hành dự án. Công trình được phát lệnh khởi công tháng 12/2018. Quy mô xây dựng: đường dây 500kV mạch kép dài 500,14km từ TBA 500kV NMNĐ Quảng Trạch đến TBA 500kV Dốc Sỏi (qua địa phận các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nẵng); xây dựng 3 trạm lặp quang giữa tuyến đường dây để khuếch đại và chuyển tiếp tín hiệu thông tin; xây dựng 3 nhà quản lý vận hành đội truyền tải điện. CPMB đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình theo đúng quy định của pháp luật.


  • 30/05/2022 08:00
  • Xuân Tiến
  • 4076