Công tác an toàn vệ sinh lao động là “ưu tiên số 1”

Đây là khẳng định của Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) Nguyễn Thành khi ông chủ trì Hội nghị trực tuyến Đánh giá kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 6 tháng đầu năm 2020; triển khai công tác ATVSLĐ, công tác PCTT&TKCN các tháng cuối năm 2020, tổ chức ngày 28/7.

Năm An toàn lao động

Năm 2020, EVNCPC đã triển khai chủ đề “Năm An toàn lao động” với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực, giải pháp mang tính căn bản để chấm dứt xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ), đảm bảo an toàn cho người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, 100% các đơn vị, cơ sở, tổ đội thuộc EVNCPC đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Năm An toàn lao động; toàn Tổng công ty không để xảy ra TNLĐ, kể cả TNLĐ có nguyên nhân do tai nạn giao thông, rủi ro khác.

Các đơn vị tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác ATVSLĐ từ tổ đội, cơ sở đến cấp EVNCPC. Tính đến nay, toàn Tổng công ty có 81 cán bộ an toàn công tác tại các Phòng/Ban An toàn, 189 cán bộ an toàn tại các đơn vị cơ sở, 855 ATVSV tại cấp tổ, đội… Nhìn chung, bộ máy tổ chức công tác ATVSLĐ của EVNCPC hiện nay đáp ứng đầy đủ theo Quy định công tác an toàn của EVN.

Đặc biệt, Tổng công ty đã ban hành, áp dụng bộ tiêu lệnh ATLĐ bằng hình ảnh trực quan với 5 nội dung cơ bản để ngăn ngừa tai nạn. Ngoài ra, toàn EVNCPC thực hiện cam kết ATLĐ hàng tháng tại mỗi tổ/đội sản xuất đối với mỗi người lao động trực tiếp; gửi thông điệp “Về nhà an toàn” đến gia đình CBCNV để người thân trong gia đình nắm bắt chủ trương của Tổng công ty và thường xuyên nhắc nhở, nhắn nhủ CBCNV luôn ghi nhớ, thực hiện.

Công tác PCCC&CNCH cũng được các đơn vị quan tâm thực hiện, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chấp hành đúng các quy định pháp luật về PCCC&CNCH, không để xảy ra sự cố cháy nổ do nguyên nhân chủ quan.

EVNCPC cũng đã làm tốt các mảng công tác khác như: quản lý hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; quản lý, sử dụng các trang thiết bị KTAT; công tác kiểm tra hiện trường sản xuất về đảm bảo ATLĐ; thống kê vi phạm ATLĐ, xử lý vi phạm ATLĐ; công tác sữa chữa điện nóng và vệ sinh cách điện hotline…

Hội nghị trực tuyến Đánh giá kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2020; triển khai công tác ATVSLĐ, công tác PCTT&TKCN các tháng cuối năm 2020

Kiên quyết từ chối nhiệm vụ khi không an toàn

Trong 6 tháng đầu năm 2020, EVNCPC đã ban hành văn bản về Giải pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động; văn bản Phổ biến bộ tiêu lệnh ATLĐ và hình thức tuyên truyền Năm ATLĐ; văn bản về việc Rà soát, ngăn chặn hành vi thực hiện công việc trên lưới không có phiếu/lệnh công tác; văn bản Khai thác chuyên mục Năm ATLĐ trên chương trình KTAT; triển khai thực hiện tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020… Đây được xem là các giải pháp căn cơ, thiết thực, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn lao động trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã phối hợp với các tổ chức huấn luyện để huấn luyện cho 2.277 người lao động thuộc 6 nhóm theo quy định về công tác huấn luyện, sát hạch ATVSLĐ, ATĐ. Ngoài ra, các đơn vị cũng đã tổ chức huấn luyện, sát hạch an toàn điện cho 5.457 CBCNV làm các công việc có liên quan đến điện.

Lãnh đạo EVNCPC đề nghị các đơn vị quán triệt người lao động không được tự ý thực hiện các công tác liên quan đến lưới điện trong quá trình kiểm tra lưới điện, tự ý xử lý sự cố trên lưới điện. Lãnh đạo, cán bộ quản lý đơn vị không được giao người lao động thực hiện công việc liên quan đến lưới điện một cách tự phát, không có phiếu công tác/lệnh công tác kèm các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động.

Cấp điều độ chỉ có trách nhiệm chỉ huy thao tác phân đoạn/cô lập lưới điện bị sự cố thuộc quyền điều khiển và bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành xử lý sự cố, không được tham gia quá trình điều hành, xử lý sự cố thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành.

Đặc biệt, việc chặt tỉa cây cối có khả năng ngã đổ vào đường dây phải được lập phương án thực hiện, đảm bảo an toàn.

EVNCPC đề nghị các đơn vị, bộ phận liên quan tích cực làm việc với cơ quan chức năng để bổ sung hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC các TBA 110 kV đã đưa vào vận hành, đối với các TBA 110 kV mới xây dựng, chỉ được nghiệm thu, đưa vào vận hành khi có đủ hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu, kiểm định PCCC; tổng kiểm tra, khắc phục các vị trí xung yếu trên lưới điện để đảm bảo an toàn vận hành trước mùa mưa, bão, khắc phục các tồn tại qua đợt kiểm tra PCTT&TKCN các cấp; tăng cường trang bị phương tiện cá nhân, giảm thiểu rủi ro cho người lao động khi làm việc trên cao…

Về vấn đề an toàn điện trong nhân dân, toàn EVNCPC tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tuyên truyền an toàn điện.

Phó Tổng giám đốc EVNCPC Nguyễn Thành đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt chủ đề “Năm An toàn lao động”, gắn với mục tiêu “Về nhà an toàn”. Các tập thể, cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ phải làm đúng chuyên môn, đúng nhiệm vụ, đúng quy trình; kiên quyết từ chối thực hiện nhiệm vụ khi không đảm bảo an toàn. Ban An toàn EVNCPC phải khéo léo phát hiện những tấm gương tiêu biểu dám từ chối nhiệm vụ khi không đảm bảo an toàn để tuyên dương, mục đích nhằm nêu cao tinh thần an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị cần phải phổ biến đầy đủ các vụ tai nạn đã xảy ra trong toàn EVN đến tất cả người lao động để họ nắm được thông tin và rút kinh nghiệm, nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động. Đặc biệt là nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh COVID–19; tuỳ theo thời điểm, khu vực mà mỗi cá nhân phải tự bảo vệ mình trong mọi tình huống. Hiện nay, dịch bệnh đang là vấn đề “nóng” tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; các tỉnh, thành khác cũng cần nêu cao cảnh giác, chủ động phương án phòng chống dịch đạt hiệu quả tối ưu…


  • 30/07/2020 03:47
  • Lê Hải
  • 7380