Công đoàn Ðiện lực Việt Nam góp phần xây dựng Ðảng bộ Tập đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh

“Công đoàn các cấp luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Ðảng nói chung và phát triển Ðảng trong lực lượng công nhân ngành Ðiện nói riêng” - Ðó là khẳng định của ông Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Ðiện lực Việt Nam khi trao đổi với Tạp chí Ðiện lực về vai trò công đoàn trong công tác xây dựng Ðảng.

Ông Khuất Quang Mậu

PV: Thưa ông, là tổ chức chính trị - xã hội của công nhân lao động ngành Ðiện, Công đoàn Ðiện lực Việt Nam đã có những đóng góp như thế nào vào việc xây dựng Ðảng bộ EVN ngày càng trong sạch, vững mạnh?

Ông Khuất Quang Mậu: Trong những năm qua, vai trò của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng Ðảng bộ EVN vững mạnh được thể hiện rõ nhất trong việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Ðảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển Ðảng, tăng số lượng đảng viên trưởng thành từ giai cấp công nhân. Thông qua mỗi phong trào thi đua lao động sản xuất trong các khối ngành nghề, Công đoàn đã tìm ra những đoàn viên công đoàn ưu tú. Từ đó, tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đoàn viên công đoàn; giới thiệu nguồn nhân lực chất lượng cho Ðảng.

PV: Trước tình hình tự diễn biến, tự chuyển hóa, Công đoàn đã chủ động nâng cao khả năng bảo vệ cho đoàn viên công đoàn như thế nào, thưa ông?

Ông Khuất Quang Mậu: Trước những quan điểm sai trái, thù địch, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Ðảng hiện nay có vai trò vô cùng quan trọng, vừa mang tính cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản và lâu dài. Tôi cho rằng, việc nâng cao khả năng tự “đề kháng” cho công đoàn viên cần phải đảm bảo chất lượng, có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng rõ ràng, không chỉ tập trung vào việc phát triển về số lượng đảng viên.

Ðể làm được điều này, bên cạnh các hoạt động chăm lo việc làm và đời sống của người lao động, Công đoàn các cấp cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài việc tự giác học tập, nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, cần lên án “bệnh vô cảm” trong cán bộ, công nhân viên, đồng thời nâng cao hàm lượng tri thức, KHCN cho người lao động. Việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng phải gắn liền với việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tôi tin rằng, với truyền thống 66 năm xây dựng và phát triển ngành Ðiện lực Việt Nam, khó khăn nào chúng ta cũng sẽ vượt qua và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước giao phó. Công đoàn Ðiện lực Việt Nam luôn là “cánh tay” đắc lực, góp phần xây dựng Ðảng bộ EVN ngày càng vững mạnh.

PV: Ðể phát huy hiệu quả vai trò trụ cột của lực lượng người lao động ngành Ðiện, trong thời gian tới, Công đoàn Ðiện lực Việt Nam sẽ tập trung thực hiện những giải pháp nào, thưa ông?

Ông Khuất Quang Mậu: Công đoàn Ðiện lực Việt Nam sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đổi mới công tác cán bộ công đoàn các cấp, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Công đoàn phải tạo bước “đột phá”, thực sự là linh hồn của các phong trào thi đua, nhất là thi đua tiết kiệm chi phí, an toàn vệ sinh lao động, giảm tổn thất điện năng...

Tổ chức công đoàn sẽ đi sâu đi sát với người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ trực tiếp giữa lãnh đạo cấp uỷ, chuyên môn, người sử dụng lao động với người lao động, giúp người lao động có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với người sử dụng lao động, từ đó, sẽ hiểu hơn và ủng hộ, sẻ chia. Qua đó, góp phần xây dựng cho các công đoàn viên về tư tưởng, tổ chức, đạo đức và lối sống trong sạch và vững mạnh.

Cùng với đó, công đoàn các cấp cần tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng khối ngành nghề nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động ở các công đoàn cơ sở vùng sâu, vùng xa, công đoàn ở đơn vị cổ phần hóa...

PV: Năm 2020, có rất nhiều sự kiện lớn như, Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng cộng sản Việt Nam, chào mừng Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ 13... Công đoàn Ðiện lực Việt Nam dự kiến sẽ có những hoạt động hưởng ứng như thế nào, thưa ông?

Ông Khuất Quang Mậu: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam. Ðể chào mừng Ðại hội Ðảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ EVN lần thứ III, Công đoàn Ðiện lực Việt Nam đã chọn chủ đề năm là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” với các phong trào thi đua, tiêu biểu như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Ðổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, đặc biệt Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”… Công đoàn Ðiện lực Việt Nam sẽ chú trọng hướng đến các đơn vị khó khăn, vùng sâu vùng xa, thông qua các chương trình như: Chương trình Mái ấm Công đoàn; Tháng công nhân;…

Ðặc biệt, để động viên những nỗ lực, cố gắng phấn đấu của người người lao động, Công đoàn EVN sẽ phối hợp với chuyên môn, tổ chức Hội thi Thợ giỏi, tạo điều kiện cho người lao động trực tiếp thể hiện trình độ tay nghề của mình cũng như giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị. Chúng tôi cũng sẽ triển khai tổ chức các phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm, với mục tiêu đảm bảo về tiến độ, chất lượng công trình. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục vận động CNVCLÐ tích cực, năng động, sáng tạo trong lao động - sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHCN, công nghệ thông tin vào sản xuất - kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Với chuỗi hoạt động đó, chúng tôi tin rằng sẽ thu được những kết quả thiết thực chào mừng Ðại hội Ðảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ EVN lần thứ III.

PV: Xin cảm ơn ông!


  • 25/03/2020 09:00
  • Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 4822