Công đoàn EVNHANOI đóng góp 1.132 sáng kiến phong trào “10.000 sáng kiến”

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã đăng ký tham gia phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10.000 sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với số lượng là 743 sáng kiến. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, EVNHANOI đã thực hiện được 1.132 sáng kiến, đạt 152% kế hoạch đề ra.

Theo ông Phùng Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI, ngay sau khi chương trình của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động tới các cấp, Công đoàn EVNHANOI đã phối hợp cùng chuyên môn ban hành kế hoạch, tổ chức phát động thi đua, đồng thời tích cực động viên, khích lệ CBCNV tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp Công đoàn, CNVCLĐ trong EVNHANOI đã có nhiều sáng kiến, đa dạng trên các lĩnh vực (quản lý, sản xuất kinh doanh, kỹ thuật…), thể hiện được sự sáng tạo của đoàn viên, người lao động có tính thích ứng cao với bối cảnh bình thường mới đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ quan, đơn vị.

EVNHANOI là đơn vị về đích sớm nhất trong toàn EVN về phong trào thi đua 10 nghìn sáng kiến. Ảnh: ĐVCC.

Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI cũng cho biết, nhiều sáng kiến làm tăng chất lượng, năng suất lao động, cải tiến điều kiện làm việc và mang lại giá trị làm lợi cao. Đây là thành quả rất quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động EVNHANOI tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Tính đến hết tháng 6/2023, tổng số sáng kiến của CNVCLĐ trong EVNHANOI đã đăng ký tham gia chương trình (cho cả 2 giai đoạn) là 1.132 sáng kiến, đạt 152% kế hoạch đề ra, giúp EVNHANOI là một trong những đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về đích sớm nhất phong trào thi đua 10 nghìn sáng kiến. 

Để đạt được thành tích này, EVNHANOI đã linh hoạt vận dụng 5 nhóm giải pháp để hoàn thành chương trình 10.000 sáng kiến. Trong đó có một số giải pháp nổi bật như, Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động phát huy, áp dụng các sáng kiến, cải tiến trong sản xuất; giải pháp về nâng cao hoạt động của Tổ sáng kiến từ các đơn vị; giải pháp về công tác truyền thông để lan tỏa và phát huy phong trào sáng kiến; giải pháp về kịp thời biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân để ghi nhận khen thưởng.

Ngày 15/6/2022, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 3220/CTLT-EVN-CĐ phát động phong trào Thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Tính đến 30/6/2023, đã có trên 9.000 sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động EVN đăng ký thành công vào Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đạt 90% kế hoạch đề ra. 

Ngày 23/06/2023, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động đợt thi đua cao điểm hoàn thành toàn bộ Chương trình đến hết ngày 31/7/2023, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.


  • 05/07/2023 03:00
  • Thanh Huyền
  • 3541