Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng 23/6, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn dự và trực tiếp tham gia truyền đạt nội dung Nghị quyết.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 125 điểm cầu tại các công đoàn trực thuộc trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Điện lực Việt Nam trong năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tổ chức công đoàn, giúp đội ngũ CNVC-LĐ toàn Tập đoàn nắm vững và thực hiện đúng nội dung, tinh thần của Nghị quyết.

Các điểm cầu công đoàn tham gia hội nghị trực tuyến.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu, các cán bộ công đoàn chuyên trách, các đoàn viên công đoàn, người lao động tại các điểm cầu theo dõi, học tập nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao. Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, người lao động, tạo tiền đề quan trọng về công tác tư tưởng chính trị; nêu cao ý chí, khát vọng của giai cấp công nhân ngành Điện góp phần xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam hùng cường và hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đã trực tiếp truyền đạt 8 nội dung quan trọng Văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm: (1) Bối cảnh tình hình; (2) Tổng quan về Đại hội XIII của Đảng; (3) Một số điểm mới của Đại hội so với Đại hội XII; (4) Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và nhìn lại cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới; (5) Tầm nhìn và Định hướng phát triển đất nước; (6) Sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược; (7) Nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; (8) Nhiệm vụ trong tâm, giải pháp đột phá về xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cũng đã truyền đạt những nội dung trọng tâm Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tham gia hưởng ứng nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đắc Cường.

Cũng trong chương trình Hội nghị, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức phát động hưởng ứng chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.