Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục hỗ trợ hơn 500 triệu đồng cho CBCNV bị ảnh hưởng dịch bệnh

Thêm 271 đoàn viên, người lao động tại các công đoàn trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ. Đây là nội dung chính tại Quyết định số 225/QĐ-CĐĐVN vừa được Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành. Nguồn kinh phí hỗ trợ trích từ nguồn tài chính của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (đứng giữa) trao phần quà hỗ trợ cho nhân viên trực điều độ đang cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 - Nguồn ảnh: ĐVCC.

Trong danh sách được hỗ trợ đợt này, có 110 người của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh; 34 người của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 36 người thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam; 17 người của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;  28 người của Công ty Tư vấn xây dựng điện 2; 12 người của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; 11 người của Tổng công ty Điện lực miền Trung; 11 người của 3 tổng công ty phát điện (EVNGENCO 1, 2, 3) và một số đơn vị khác.

Trong dịch bệnh bùng phát lần thứ 4 kể từ cuối tháng 4 trở lại đây, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có 2 đợt hỗ trợ dành cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng. Đợt 1, ngày 13/7/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ 1,1 tỷ đồng cho các đơn vị. Đợt 2, ngày 28/7/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 2,81 tỷ đồng cho 14 đơn vị và 72 cá nhân. Tổng số tiền cả 3 đợt hỗ trợ là hơn 4,5 tỷ đồng.

Hiện nay, để đảm bảo vận hành và cung ứng điện trên cả nước, nhiều đơn vị trong Tập đoàn đã thực hiện cách ly đối với lực lượng vận hành, làm nhiệm vụ trực tiếp tại trụ sở cơ quan, nhà máy, trạm biến áp,... Công tác chăm lo cho lực lượng CBCNV thực hiện cách ly tập trung này luôn được lãnh đạo các đơn vị và tổ chức công đoàn các cấp quan tâm, bố trí đủ cơ sở vật chất, hậu cần để anh, em yên tâm công tác hoàn thành "nhiệm vụ kép".


  • 12/08/2021 01:41
  • Di Linh
  • 9678