Công đoàn Điện lực Việt Nam tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019

Hội nghị Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 8/4, tại Hà Nội. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 78 điểm cầu tại các đơn vị cấp 2, cấp 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tham dự hội nghị có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Khai mạc hội nghị, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nêu rõ, Bộ Luật Lao động năm 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với gần 200 Điều được bổ sung, sửa đổi (trong tổng số 220 Điều), có tác động trực tiếp tới công nhân, lao động, công chức, viên chức và tổ chức công đoàn, đặc biệt có nhiều nội dung có sự thay đổi căn bản như tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, chế định đối thoại,...

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu khai mạc.

Đối với cán bộ công đoàn, việc nắm vững các quy định tại bộ luật này là yêu cầu quan trọng để bảo vệ quyền lợi của người lao động - chức năng cơ bản nhất của tổ chức Công đoàn. Do đó, ông Đỗ Đức Hùng đề nghị trên cơ sở những nội dung được cung cấp, các đại biểu sẽ tiếp tục tập huấn tới cán bộ công đoàn cấp dưới, từ đó phổ biến rộng rãi đến đoàn viên và người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao đổi, thảo luận với các đại biểu về những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trực tiếp trao đổi, hướng dẫn các đại biểu dự hội nghị về một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019. Trong đó, tập trung vào một số điểm mới như: mở rộng đối tượng áp dụng với cả người làm việc không có hình thức hợp đồng lao động; thời gian tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; tăng cường tính linh hoạt, tự chủ của các bên trong quan hệ lao động về tiền lương…

Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam trình bày về những điểm mới liên quan đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; Quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở.

Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về Bộ Luật Lao động 2019, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành với mục tiêu đảm bảo 100% cán bộ công đoàn phụ trách công tác chính sách, pháp luật, cán bộ công đoàn cơ sở hiểu những nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động. Từ đó, phát huy vai trò trong việc đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần cùng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.


  • 08/04/2021 11:00
  • Huy Phạm
  • 3469