Công đoàn Điện lực Việt Nam tập huấn công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Sáng 17/12, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc dưới hình thức trực tuyến, với hơn 30 điểm cầu truyền hình, hơn 400 đại biểu là lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ảnh chụp màn hình.

Tham dự hội nghị có ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là nội dung mà Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam thường xuyên chỉ đạo và được Tổng giám đốc EVN phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện tốt và đã trở thành nề nếp. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương luôn đánh giá rất cao việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

“Việc tổ chức hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị cho Công đoàn các cấp những hướng dẫn mới, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam về công tác dân chủ ở cơ sở” – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy đã truyền đạt đến các đại biểu về Quyết định số 1488/QĐ-EVN ngày 10/11/2021 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; các nội dung chính về phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện công tác này tại nơi làm việc.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là một trong những nhân tố góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, qua đó đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Các văn bản, hướng dẫn về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc:

- Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động và thay thế Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 

- Ngày 11/11/2021, Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ về việc Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 

- Ngày 10/11/2021, Tổng giám đốc EVN ban hành Quyết định số 1488/QĐ-EVN về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất trong EVN và phù hợp với đặc thù của đơn vị.

- Ngày 01/12/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Tổng giám đốc EVN ban hành Chỉ thị liên tịch số 607/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2022.


  • 17/12/2021 12:35
  • Đình Ngà
  • 8892