Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023: Một số thành tựu nổi bật

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ, chăm lo thiết thực đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.


  • 27/09/2023 03:00
  • Theo Tạp chí Điện lực quý III/2023
  • 4523