Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên CNVC - LĐ đang khắc phục hậu quả bão số 10

Ông Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt cùng đoàn công tác vừa đến thăm hỏi và trực tiếp trao số tiền 300 triệu đồng hỗ trợ 4 Công ty Điện lực: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị để động viên CNVC - LĐ tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Doksuri).

Đoàn công tác thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Ảnh: Lương Nguyễn

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã chia sẻ với các công ty điện lực về những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra đối với các địa phương, cũng như đối với hệ thống điện.

Bão Doksuri là bão mạnh nhất trong vòng 10 năm qua, làm mất điện khoảng 1,5 triệu khách hàng ở các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời, phân công trực tiếp bám sát hiện trường và tinh thần lao động khẩn trương của CBCNV, các đơn vị đã và đang khôi phục, đóng điện trở lại để sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Đến động viên CBCNV tại hiện trường công tác, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đồng thời trao số tiền hỗ trợ, trích từ Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn để các đơn vị kịp thời động viên, chia sẻ với người lao động; tổ chức thăm hỏi các gia đình CNVC - LĐ có thiệt hại về tài sản do cơn bão số 10 gây ra.

Trong đó: Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Công ty Điện lực Quảng Bình là 2 đơn vị chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão được hỗ trợ 100 triệu đồng/đơn vị; Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty Điện lực Quảng Trị mỗi đơn vị được hỗ trợ 50 triệu đồng.