Công đoàn Điện lực Việt Nam định hướng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 106/KH-CĐĐLVN ngày 17/3/2020 về Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 (từ ngày 1/5 - 31/5/2020), định hướng cụ thể một số nội dung trọng tâm tổ chức, triển khai tại các công đoàn trực thuộc.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu thăm hỏi kỹ sư, công nhân vận hành của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát trong Tháng Công nhân năm 2019. Ảnh: Đắc Cường.

Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động thiết thực như: Xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện các nhiệm vụ tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của đội ngũ công nhân viên chức lao động.

Tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động như: thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát hiện nay.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các tổ chức công đoàn phát động các phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV...

Ngoài ra, các tổ chức công đoàn trực thuộc đẩy mạnh việc tuyên truyền các hoạt động của các cấp công đoàn trong Tháng Công nhân 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website và bản tin Công đoàn Điện lực Việt Nam; phổ biến, nhân rộng những đơn vị có cách làm hay, các mô hình chăm lo lợi ích đoàn viên có hiệu quả; đặc biệt tổ chức xét chọn và biểu dương công nhân lao động giỏi tiêu biểu năm 2020 theo Quy chế khen thưởng của Công đoàn ĐLVN vào quý 3/2020.

Toàn văn văn bản chỉ đạo trong file đính kèm. 

KH106CDDLVN.pdf


  • 19/03/2020 04:07
  • Ánh Trần
  • 6525