Công đoàn Điện lực Việt Nam: Chăm lo, bảo vệ cho người lao động

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã chứng minh được vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện bảo vệ và chăm lo cho cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trước thềm Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đã dành thời gian để trao đổi về những định hướng trong thời gian tới đối với Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN

PV: Xin đồng chí cho biết về những đóng góp của Công đoàn Điện lực Việt Nam trong việc tạo môi trường, động lực cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giúp EVN hoàn thành tốt các trọng trách, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Dương Quang Thành: Trong nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện theo Nghị quyết Đại hội XI của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết của Đảng ủy EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã chứng minh vai trò là tổ chức chính trị xã hội quan trọng, đại diện bảo vệ và chăm lo cho hơn 107 nghìn CB, CNVC-LĐ hiện đang công tác tại EVN và các đơn vị trực thuộc, từ đồng bằng đến miền núi, từ vùng sâu, vùng xa đến biên giới hải đảo của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tham gia cùng các Ban chuyên môn xây dựng, sửa đổi nhiều chế độ, chính sách cụ thể như Quy chế tiền lương mới, Quy chế dân chủ cơ sở theo quy định mới của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn sửa đổi Quy chế bổ sung. Phối hợp tham gia kiểm tra dân chủ ở cơ sở, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động. Tất cả những điều này đã góp phần vào bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Đi kèm theo đó là công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có nhiều hoạt động trong xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp EVN lành mạnh. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú đa dạng được công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn phát động như: “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”, “Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu”, “Trạm biến áp kiểu mẫu” -  “Đường dây kiểu mẫu”. Tất cả những phong trào này đã nâng cao trí tuệ sáng tạo, lòng say mê, yêu nghề của cán bộ công nhân viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

EVN có các đơn vị trải dài khắp cả nước, nhiều đơn vị ở vùng núi, biên giới, vùng sâu, vùng sông nước, công nhân điện phải bám địa bàn dân cư, công tác vận hành, thu tiền điện gặp rất nhiều khó khăn. Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức rất nhiều đợt thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, tặng quà các tập thể lao động tại những khu vực này. Từ đó lắng nghe ý kiến của người lao động, đưa ra đề xuất thực tế với Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn nhằm tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Vì vậy, Công đoàn sẽ luôn là chỗ dựa tin cậy, vững chắc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

PV: Với vai trò là Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, xin đồng chí cho biết những định hướng hoạt động cho Công đoàn Điện lực Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2023?

Đồng chí Dương Quang Thành: Giai đoạn tiếp theo, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, EVN sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu để xây dựng tập đoàn kinh tế ngày càng vững mạnh, trình độ công nghệ quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an ninh quốc phòng của đất nước. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc làm, thu nhập, phúc lợi của người lao động.

Những định hướng Công đoàn Điện lực Việt Nam cần hướng tới trong giai đoạn tiếp theo:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; bám sát thực tiễn sản xuất, đời sống, nắm bắt kịp thời, tâm tư, nguyện vọng người lao động và những đòi hỏi bức xúc của cơ sở; từ đó, đề ra nhiều giải pháp thiết thực đáp ứng nhu cầu bức thiết của công nhân, người lao động.

Thứ hai, công đoàn các cấp phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để CNVCLĐ ngày càng được nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Thứ ba, phải tích cực hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội, các chương trình ủng hộ biển đảo do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn LĐVN phát động.

Thứ tư, Ban Thường vụ, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ mới cần bám sát sự chỉ đạo Đảng trong mọi hoạt động, linh hoạt và đổi mới trong hoạt động để thực hiện mục tiêu “vì sự phát triển của Tập đoàn” và “vì lợi ích đoàn viên - người lao động”.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!


  • 16/01/2018 10:56
  • Đinh Liên (thực hiện)