Công điện số 4541 của EVN về việc chủ động phòng, chống sạt lở, ứng phó với mưa, lũ lớn tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có Công điện số 4541/CĐ-EVN, ngày 5/8/2023 về việc chủ động phòng, chống sạt lở, ứng phó với mưa, lũ lớn tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Công điện gửi các công ty Thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Huội Quảng - Bản Chát; Ban Quản lý dự án điện 1; Tổng công ty Phát điện 3; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin; Trung tâm Thông tin Điện lực.

Thực hiện Công điện số 08/CĐ-QG ngày 05/8/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn nước, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị:

1. Khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan tại Công điện số 08/CĐ-QG.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/4/2023 của Bộ Công Thương, Chỉ thị số 1407/CT-EVN ngày 24/3/2023 của Tập đoàn về công tác PCTT&TKCN năm 2023.

3. Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời.

4. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

Xem chi tiết công điện tại đây


  • 05/08/2023 09:37
  • Ban An toàn EVN
  • 5064