Công điện số 4014/EVN-AT ngày 14/6/2020 về Ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ xảy ra tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

 

- Xem Công điện số 01/CĐ-TW hồi 06h00 ngày 13/6/2020 ứng phó với bão số 01 năm 2020 tại đây

- Xem Thông báo số 207/TWPCTT-VP của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT v/v ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại đây. 


  • 14/06/2020 04:28
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  • 13272