Công điện số 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc mở cửa xả thủy điện Hòa Bình

Tại công điện số 12/CĐ-TW hồi 11h ngày 29/9/2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà mở 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 08h00 ngày 30/9/2020.


  • 29/09/2020 02:48
  • Ban An toàn EVN
  • 3618