Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về đối phó với cơn bão số 3

Ngày 15/9/2014,  Thủ tướng Chính phủ có Công điện hỏa tốc số 1762/CĐ-TTg chỉ đạo về việc đối phó với cơn bão số 3. Chi tiết Công điện tại file đính kèm.

cong dien thu tuong ngay 15.9.pdf


  • 16/09/2014 08:17
  • Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương
  • 6200


Gửi nhận xét