Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động đối phó với cơn bão số 14 (bão HaiYan)

Ngày 09/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1850/CĐ-TTg về việc chủ động đối phó với cơn bão số 14 (bão HaiYan). Mời Quý độc giả xem Công điện tại file đính kèm.


  • 09/11/2013 09:20
  • Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương
  • 4701


Gửi nhận xét