Công điện của EVN về đối phó với cơn bão số 1 (Bão MIRINAE)

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số 13 CĐ-TW ngày 26/7/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về triển khai đối phó với cơn bão số 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa gửi Điện số 3061/EVN-AT tới các đơn vị thành viên yêu cầu khẩn trương thực hiện các công việc ứng phó với cơn bão. Kính mời Quý độc giả xem Công điện tại file đính kèm.

CD%20cua%20BCDTWPCTT%20ve%20con%20bao%20so%201.pdf
EVN-Dien%2026-7-2016.doc


  • 26/07/2016 04:00
  • EVN
  • 6489