Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương

Hồi 11h ngày 13/6/2014, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 03/CĐ-TW về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Mời độc giả xem Công điện tại file đính kèm

CD030001.pdf


  • 13/06/2014 02:30
  • Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương
  • 5888


Gửi nhận xét