Công bố phần mềm pháp điển quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - ông Võ Quang Lâm chủ trì cuộc họp công bố phần mềm pháp điển quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Cuộc họp được trực tuyến đến các đơn vị thành viên của Tập đoàn trên cả nước.

Tham dự, còn có ông Cao Quang Quỳnh – Thành viên HĐTV EVN, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Phần mềm pháp điển quy chế quản lý nội bộ nhằm số hóa các quy chế quản lý nội bộ đến từng điều khoản, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ số hóa lĩnh vực quản trị của EVN.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại đầu cầu trụ sở Tập đoàn (Hà Nội).

Theo ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN, hiện nay, EVN có 47 quy chế quản lý nội bộ, trong đó có 38 quy chế áp dụng từ Tập đoàn đến đơn vị cấp 3. Trong bối cảnh hành lang pháp lý thường xuyên thay đổi, các quy chế quản lý nội bộ của Tập doàn cũng thường xuyên được cập nhật, bổ sung.

Để thuận tiện cho CBCNV khi có nhu cầu tìm kiếm, tra cứu, Tập đoàn đã xây dựng phần mềm pháp điển quy chế quản lý nội bộ. Toàn bộ quy chế quản lý nội bộ được hệ thống hóa lên phần mềm; đồng bộ với đó là toàn bộ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của EVN.

Với phần mềm pháp điển, CBCNV dễ dàng tra cứu các quy chế quản lý nội bộ, xác định các thuộc tính của các quy chế quản lý nội bộ như: tình trạng hiệu lực, các văn bản pháp lý liên quan, các nội dung được hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung…

Bộ phận chủ trì soạn thảo quy chế quản lý nội bộ cũng dễ dàng xác định những nội dung quy chế không còn phù hợp để kịp thời rà soát, sửa đổi; đảm bảo xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN.

Phần mềm pháp điển quy chế quản lý nội bộ không chỉ đáp ứng các yêu cầu về pháp điển, mà còn liên kết với trang luatvietnam.vn để CBCNV có thể tra cứu thêm các văn bản quy phạm pháp luật.

Trong giai đoạn tới, EVN sẽ tiếp tục thực hiện pháp điển các văn bản hướng dẫn nội bộ. Do đó, Tập đoàn đề nghị các tổng công ty thành viên cũng tiến hành pháp điển hệ thống quy chế quản lý nội bộ của đơn vị. 

Khi hệ thống quy chế quản lý nội bộ của các đơn vị cũng được pháp điển và liên kết với phần mềm pháp điển của EVN, sẽ tạo ra một hệ thống quy chế quản lý nội bộ trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt; hỗ trợ cho lãnh đạo EVN và các đơn vị trong công tác quản lý, điều hành và cho CBNV trong công tác chuyên môn.


  • 02/07/2021 01:51
  • Nghi Viên
  • 11439