Công bố kết quả phân tích mẫu nước khu vực gần bãi xỉ than Vĩnh Tân 2

Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) vừa công bố kết quả phân tích các mẫu đất, mẫu nước tại bãi xỉ và khu vực gần bãi xỉ than của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Các kết quả trên được thực hiện bởi Viện Công nghệ môi trường, Viện Pasteur TP.HCM và Phòng hóa nghiệm Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Kết quả phân tích cho thấy giá trị clorua trong mẫu nước tại các hồ chứa 7.000 m3, 24.000 m3, 29.000 m3 và 2 hồ chứa 200 m3 đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT Cột B (mg/l) và quy chuẩn về nước mặt QCVN 08 -MT:2015/BTNMT cột B1(mg/l).

Trong số 12 hộ lấy mẫu nước thì tại 9 hộ có giá trị clorua nằm trong giới hạn cho phép; có 3 hộ (hộ ông Phạm Văn Tuấn, Trương Tấn Đức, Huỳnh Văn Chính) có giá trị clorua vượt ngưỡng cho phép so với quy chuẩn nước ngầm, đây là các hộ ở khá xa bãi xỉ.

Mẫu nước ngầm:

Stt

Vị trí lấy mẫu

Hàm lượng Clorua (mg/l)

Quy chuẩn nước ngầm QCVN 09 -MT:2015/BTNMT, cột B1 (mg/l)

Viện CNMT

Viện Pasteur

1

Nước Suối Chùa

28

24,2

250

2

Hộ Ông Phạm Văn Tuấn

428

419

250

3

Hộ Ông Trương Tấn Đức

323

301

250

4

Hộ Ông Huỳnh Văn Chính

308

286

250

5

Hộ Ông Nguyễn Hòa

29

23,2

250

6

Hộ Ông Cao Việt Hiển

27

20,8

250

7

Hộ Ông Trần Thanh Tùng

23

21,5

250

8

Hộ Ông Trần Hậu

45

41,4

250

9

Hộ Ông Nguyễn Hạnh

146

27,3

250

10

Hộ ông Nguyễn Văn Hay

51

138

250

11

Hộ ông Trần Hữu Cư

24

48,1

250

12

Hộ ông Huỳnh Văn Hường

77

73,7

250

Mẫu nước mặt:

Stt

Vị trí lấy mẫu

Hàm lượng Clorua (mg/l)

Quy chuẩn nước thải công nghiệp, QCVN 40:2011/BTNMT

Cột B (mg/l)

Quy chuẩn nước mặt QCVN 08 -MT:2015/BTNMT, cột B1 (mg/l)

Viện CNMT

Viện Pasteur

1

Hồ chứa nước 7.000 m3

39

37,4

1.000

350

2

Hồ 200 m3 (trước nhà vận hành của bãi xỉ)

32

29,6

1.000

350

3

Hồ 200 m3 (sau nhà vận hành của bãi xỉ)

32

28,6

1.000

350

4

Hồ chứa 24.000 m3 (ngay cổng ra vào bãi xỉ)

35

37

1.000

350

5

Hồ trung tâm bãi xỉ hồ 29.000 m3

155

152

1.000

350

6

Hộ Bà Trương Thị Thanh Tuyền

264

254

-

350

7

Nước Suối Chùa

28

24,2

-

350

Về mẫu đất, giá trị hai thông số clorua và tổng số muối hòa tan trong đất được so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn 14TC 53-1997 về tiêu chuẩn nước rửa đất mặn của Bộ NN-PTNT đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép. Độ pH trong đất nằm trong khoảng từ 5,6 đến 8,32 đạt yêu cầu.

Trước hiện tượng cây trôm của người dân khu vực gần bãi xỉ của Nhà máy Vĩnh Tân 2 này chết chưa rõ nguyên nhân, Sở TN-MT Bình Thuận đã thành lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu và phân tích, trong đó các mẫu đối chứng do Viện Công nghệ môi trường, Viện Pasteur TP.HCM và Phòng hóa nghiệm Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân phân tích đều cho kết quả đạt các quy chuẩn tương ứng. Qua kết quả này, cho thấy nguyên nhân cây trôm bị rụng lá thời gian qua là do ngập úng làm thối rễ vì khu vực này cuối năm 2016 và đầu năm 2017 có mưa rất nhiều. Hiện nay sau khi khơi thông nước đọng, các cây trôm đã mọc lá xanh tươi trở lại.


  • 15/08/2017 05:37
  • Theo Báo Thanh niên