Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BTNMT (ngày 12/7/2021) về việc Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.

Hạ lưu đập Thủy điện Hòa Bình

Ban hành kèm theo Quyết định 1354 là danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu 555 hồ chứa, đập dâng của 511 công trình thủy lợi, thủy điện, cụ thể:

Công trình thủy điện: 529 hồ chứa, đập dâng của 487 công trình.

Công trình thủy lợi: 26 hồ chứa, đập dâng của 24 công trình.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm: Kiểm tra, giám sát việc bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; xử lý vi phạm đối với hành vi không bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo quy định; định kỳ rà soát, cập nhật, tổng hợp và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/1 hàng năm.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

Quyetdinh1354BoTNMT2021.pdf


  • 14/07/2021 03:00
  • Vũ Chang
  • 5737