Công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung

Ngày 16/4, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Như vậy, EVNCPC chính thức thay đổi từ cơ cấu tổ chức quản lý Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Kiểm soát viên sang mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. 

Trước đó, ngày 10/4/2019, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành các quyết định bổ nhiệm (có hiệu lực từ ngày 16/4/2019). Cụ thể:

Ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc EVNCPC giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch HĐTV EVNCPC (theo Quyết định số 88/QĐ – EVN).

Ông Ngô Tấn Cư – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng giữ chức vụ Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC (theo Quyết định số 89/QĐ - EVN).

Ông Nguyễn Đức – Phó Tổng giám đốc EVNCPC giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNCPC (theo Quyết định số 82/QĐ – EVN).

Ông Trình Trung Phương – Trưởng Ban Vật tư EVNCPC giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNCPC (theo Quyết định số 84/QĐ – EVN).

Ông Nguyễn Thanh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNCPC (theo Quyết định số 83/QĐ – EVN).

Tại sự kiện công bố các quyết định này, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên Hội đồng thành viên EVNCPC tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, đề cao trách nhiệm, tập trung phát triển và bảo toàn phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty.

Đồng thời, cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tập trung đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy với chất lượng ngày càng tốt hơn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên. Ngay trong năm 2019, Ban lãnh đạo EVNCPC cần đưa Tổng công ty “về đích” sớm 1 năm đối với một số chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch HĐTV EVNCPC cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình cùng tập thể Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên EVNCPC phát huy các giá trị truyền thống cốt lõi, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển và thành công chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Một số hình ảnh tại buổi công bố các quyết định bổ nhiệm:

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành (thứ 3, từ trái sang) trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành đại diện Hội đồng thành viên EVN ký Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của EVN tại EVNCPC.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch HĐTV EVNCPC (bên trái) bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc EVNCPC với ông Ngô Tấn Cư - tân Tổng giám đốc EVNCPC.


  • 16/04/2019 05:18
  • Tin: Minh Hạnh - Ảnh: Đăng Đệ
  • 40290